Spotkanie opłatkowe - 8.01.2005

W dniu 8 stycznia 2005 r. odbyło się w Świętej Wodzie spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia Matki Bożej Królowej Pokoju i Pojednania. O godzinie 14.30 rozpoczęliśmy modlitwą różańcową przed Najświętszym Sakramentem, o 15.00 ks. Alfred Butwiłowski poprowadził Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a następnie rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana przez 3 kapłanów. Homilię wygłosił ks. Jan Filewicz. Po Mszy św. ks. Antoni Wiszowaty poprowadził Adorację Najświętszego Sakramentu, a po nie został poświęcony krzyż, który będzie nam towarzyszył na wyprawach pielgrzymkowych. Następnie były przemowy, życzenia i dzielenie się opłatkiem. W dalszej kolejności kolędowaliśmy przy herbacie i pączkach. Pięcioro dzieci z ubogich rodzin ze Starej Wsi na Litwie, które przebywały u członków Stowarzyszenia na feriach świątecznych, mówiły wiersze okolicznościowe. Zaszczycili nas swoją obecnością ks. Jan Filewicz, ks. Antoni Wiszowaty, ks. Andrzej Kramkowski oraz siostra Krystyna ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny. Największą radość dorosłym i dzieciom sprawiło ognisko z kiełbaskami i strzelane race. Spotkanie zakończyło się około godziny 19.00.