HISTORIA

Jesteśmy Stowarzyszeniem osób świeckich, które zrodziło się za sprawą Matki Bożej z Medjugorje. Nasza siedziba znajduje się w Białymstoku – jest to miasto liczące około dwustu siedemdziesięciu tysięcy mieszkańców, znajdujące się na północnym wschodzie Polski, blisko granicy z Białorusią i Litwą. Na przełomie kwietnia i maja 1997 roku była zorganizowana pielgrzymka do Medjugorje. Po powrocie część uczestników pielgrzymki dała początek powstaniu pierwszej grupy modlitewnej, która od 4 czerwca 1997 roku regularnie, w każdą środę spotyka się, aby modlić się w intencjach Matki Bożej Królowej Pokoju, zgodnie z Jej wolą wyrażoną w orędziach. W sierpniu 1998 roku wyrusza kolejna pielgrzymka do Medjugorje. Zaowocowała ona chęcią wspólnego pielgrzymowania. 24 listopada 2001 roku kilkudziesięciu członków Wspólnoty Matki Bożej Królowej Pokoju postanowiło założyć Stowarzyszenie Matki Bożej Królowej Pokoju i Pojednania. W dniu 1 lutego 2002 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku zarejestrował Stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000081122.

Stowarzyszenie Matki Bożej Królowej Pokoju i Pojednania nie ma celów zarobkowych. Przychodzimy z pomocą ludziom ubogim. Organizowane przez nas pielgrzymki oprócz ducha modlitwy i nawiedzania miejsc świętych niosą konkretną pomoc charytatywną. Region, w którym mieszkamy jest bardzo ubogi, biedniejsi od nas są ludzie mieszkający za wschodnią granicą, tj. mieszkańcy Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji. W czasie organizowanych przez nas pielgrzymek, zawozimy im żywność, ubrania, środki czystości, itp. Latem każdego roku organizujemy wakacje dla dzieci z ubogich rodzin. W okresie Świąt Bożego Narodzenia przekazujemy prezenty biednym dzieciom. Najuboższe dzieci spędzają Święta Bożego Narodzenia w rodzinach członków naszego Stowarzyszenia. Szczególną opieką otaczamy polską Początkową Szkołę w Starej Wsi z rejonu wileńskiego na Litwie. Wspomagamy Zespół Folklorystyczny Pieśni i Tańca „Turgielanka” z Turgiel koło Wilna. Systematycznie pomagamy mieszkańcom Przemyślan i innym parafiom Ks. Piotra Smolki na Ukrainie.

W dniu 16 czerwca 2004 roku Stowarzyszenie Matki Bożej Królowej Pokoju i Pojednania otrzymało status organizacji pożytku publicznego.

W październiku 2004 r. zorganizowaliśmy pielgrzymkę dla chóru parafialnego i mieszkańców z Kamieńca Podolskiego. Mogliśmy pokazać tym ludziom Łagiewniki, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Częstochowę i Licheń. Kamieniec Podolski został oderwany od granic Rzeczypospolitej przy pierwszym rozbiorze Polski i tak jest do dziś. Mieszkańcy pozostali wierni wierze swoich przodków i zachowali tożsamość narodową. Marzyli, aby zobaczyć Polskę. Mogliśmy im w tym pomóc.

W czasie organizowanych przez nas pielgrzymek zachęcamy uczestników do pomocy innym w swoim otoczeniu po powrocie do domu.

Wszystko to dokonuje się dzięki wiernej i wytrwałej modlitwie różańcowej licznych grup modlitewnych, które gromadzą się wokół członków naszego Stowarzyszenia.