Pielgrzymki Modlitwa Uwaga Pomoc ubogim Opieka duchowa
Stowarzyszenie Historia Kontakt Linki

ORĘDZIE MATKI BOŻEJ Z MEDJUGORJA

2 listopada 2019

 

"Drogie dzieci. Mój umiłowany Syn zawsze modlił się i wielbił Ojca Niebieskiego. Zawsze Mu wszystko mówił i ufał Jego woli. Podobnie i wy, moje dzieci, powinniście czynić, ponieważ Ojciec Niebieski zawsze wysłuchuje Swoje dzieci. Jedno serce w jednym sercu: miłość, światłość i życie. Ojciec Niebieski dał siebie w darze w jednym ludzkim obliczu, a to oblicze jest obliczem mojego Syna. Wy, apostołowie mojej miłości, powinniście zawsze nosić oblicze mojego Syna w swoich sercach i myślach. Powinniście zawsze myśleć o Jego miłości i Jego ofierze. Powinniście modlić się, aby zawsze odczuwać Jego obecność, ponieważ, apostołowie mojej miłości, to jest sposób, aby pomóc wszystkim tym, którzy nie znają mojego Syna, którzy nie poznali Jego miłości. Dzieci moje, czytajcie Księgę Ewangelii. Tam jest zawsze coś nowego, coś, co wiąże was z moim Synem, który narodził się, aby przynieść słowa życia wszystkim moim dzieciom i aby ofiarować się za wszystkich. Apostołowie mojej miłości, niesieni miłością do mojego Syna, nieście miłość i pokój wszystkim waszym braciom. Nikogo nie osądzajcie. Z miłości do mojego Syna kochajcie każdego. W ten sposób zadbacie również o swoją duszę, która naprawdę jest czymś najcenniejszym co posiadacie. Dziękuję wam."poprzednie orędzie do druku
Sanktuarium w Medjugorju


2014 – FOTORELACJA