PROGRAM PIELGRZYMKI
Kalwaria Zebrzydowska 18-19.04.2019

18-19.04.2019

przyjazd do Białegostoku w godzinach wieczornych