PROGRAM PIELGRZYMKI
Kalwaria Zebrzydowska

9-10.04.2020

przyjazd do Białegostoku w godzinach wieczornych