PROGRAM PIELGRZYMKI
LOURDES - 161. rocznica objawień

6.10 - 9.10.2019 SAMOLOT

.