STOWARZYSZENIE

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz pokoju i pojednania

 

Do zadań Stowarzyszenie należy:

  1. Wdrażanie w życie zasad katolickiej nauki społecznej w swoich rodzinach, sąsiedztwie i całej społeczności ludzkiej.
  2. Działalność charytatywna
  3. Propagowanie modlitwy różańcowej

 

Stowarzyszenie działa w łączności z Kościołem Rzymskokatolickim.

 

Stowarzyszenie ma charakter organizacji pożytku publicznego, prowadzi swoją działalność jako działalność pożytku publicznego i realizuje cele i zadania poprzez:

  1. Organizowanie działalności pielgrzymkowej w kraju i za granicą
  2. Organizowanie pomocy duchowej i materialnej osobom fizycznym, instytucjom szkolno-opiekuńczym oraz kościołom w kraju i za granicą
  3. Udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, pornografii i innych uzależnień

Stowarzyszenie jest zarejstrowane jako pozarządowa organizacja pożytku publicznego pod nr KRS 0000081122. Wspomóż naszą działalność zrób 1% odpis podatku.

Nr naszego konta: 67 1020 1332 0000 1302 0184 3879

 

 

Nasze aktualności